ONDERSTEUNENDE BEGELEIDING

naamloos

Ondersteunende Begeleiding is gericht op mensen die te maken hebben met verlies van zelfredzaamheid, regieverlies en sociaal isolement. U bent niet meer (volledig) in staat uw dagelijks leven te overzien.

Onze begeleiding is erop gericht om u te leren accepteren hoe nu om te gaan met de persoonlijke leef- en gezondheidssituatie om deel te kunnen blijven uitmaken van de samenleving en ter voorkoming van een sociaal isolement.

Wij bieden ook praktische ondersteuning, zoals het helpen bij het plannen van de dagelijkse / wekelijkse bezigheden zoals zaken regelen, toezicht houden, helpen de dag in te vullen en om beter de regie te kunnen voeren over het eigen leven. Maar ook dagverzorging of dagbesteding of hulp bij het leren zorgen voor het eigen huishouden. Bij het ondersteunen van het behoud van vaardigheden wordt vooral gekeken naar wat iemand nog wel kan in plaats van wat iemand niet meer kan.

De ondersteunende begeleiding kan zich ook richten op mantelzorgers, familie en/of vrienden, zodat hun inzet niet tot overbelasting leidt.