GGZ

DSM PROBLEMATIEK

Problemen uit de DSM die wij behandelen zijn o.a.:
agressieproblematiek,
psychoses,
trauma/angst- en PTSS,
depressie,
bipolaire stoornis,
verslavings- en eetproblemen,
identiteitsproblemen,
seksuele problematiek,
somatoforme klachten.

VERWIJZEN

GGZ Mentaal biedt zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ en richt zich op cliënten van 18-70 jaar. Wilt u als verwijzer vooroverleg met een van de (klinisch)psychologen?
Neemt u dan contact op met het secretariaat via info@ggzmentaal.nl
Verwijzen is mogelijk via het Zorgdomein, ook kunt u uw eigen verwijsbrief per post verzenden, graag vermelden: BSN cliënt, AGB-code huisarts, verwijzing Basis GGZ of Specialistische GGZ, vermoeden van DSM-stoornis.
Om onze zorg optimaal bij de cliënt aan te laten sluiten, verzoeken wij u om relevante correspondentie over eerdere psychologische/psychiatrische behandelingen mee te sturen bij uw verwijzing. U kunt deze ook uploaden via het Zorgdomein.

Adresgegeven voor verwijzing op papier:

GGZ Mentaal
Postbus 1640
3800 BP Amersfoort
Betreffende Verwijzing

Contra-indicatie voor aanmelding bij GGZ Mentaal:

GGZ Mentaal is een praktijk voor ambulante Basis GGZ en Specialistische GGZ en heeft daarom geen behandelvormen voor (ambivalente)suïcidaliteit.
GGZ Mentaal heeft geen 24/7 bereikbaarheid.