GGZ

VERGOEDING

Zowel de generalistische basis GGZ als specialistische GGZ wordt vanuit de basisverzekering vergoed.
U moet hiervoor wel een verwijzing hebben van uw huisarts of bedrijfsarts.
De declaratie wordt na afsluiting van de gehele behandeling, of bij een langer durende behandeling na 365 dagen rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd.
Uw verzekeraar vergoed (een groot deel van) de behandeling.
Een eventueel restbedrag/eigen bijdrage wordt door GGZ Mentaal volledig kwijtgescholden, hierdoor wordt behandeling voor iedereen mogelijk gemaakt.

Geen eigen bijdrage maar wel eigen risico

Voor de generalistische basis GGZ en de specialistische GGZ geldt geen eigen bijdrage; wel geldt het verplichte eigen risico.
U moet er rekening houden dat de tarieven die wij declareren vaak hoger zijn dan het eigen risico.
Daardoor wordt het eigen risico volledig opgemaakt.
Als u zich aanmeldt voor psychologische hulp terwijl de huisarts geen psychologische diagnose heeft gesteld, of wanneer de diagnose valt onder niet verzekerde zorg, dan komt de behandeling voor eigen rekening.
Tariefinformatie kunt u opvragen via info@ggzmentaal.nl